FBackup

FBackup גרסה 8.1.206 חינם

תוכנת המחשב שעוזרת לך ליצור גיבוי תחת אבטחה למסמכים שלך

תוכנת FBackup היא תוכנה חינמית לשימוש חופשי אשר מציעה לך לעשות גיבוי מלא לקבצים שלך. התוכנה מגנה על הקבצים החשובים לך ביותר ותיתן לך בטחון מלא שכל הקבצים החשובים לך נמצאים תחת הגנה.
התוכנה יכולה לבצע באופן אוטומטי את הגיבוי לקבצים שלך. בעזרת סיסמא להגנה תוכל לדחוס את כל הקבצים שלך כדי ליצור לעצמך יותר מקום על הכונן הקשיח שלך ומכאן בהכרח להנות ממחשב מהיר יותר. השליטה שלך בתוכנה מלאה ואתה תוכל להגדיר מראש אילו תקיות לשמור ואיך לנהל את הגיבויים שלך, האם תרצה להשאיר אותם פתוחים או סגורים והאם תרצה אותם דחוסים. האפשרויות של התוכנה גדולות והכל במטרה לבצע גיבוי מלא, מאובטח של הקבצים שלך ולהשאיר את המחשב בתפקוד אופטימלי.
הורדות בחינם